طلیعه عدالت بصیر

عدالت بصیر همراه شماست

  • وکالت و انجام امور حقوقی بانک و مؤسسات اعتباری از جمله بانک ایران‌زمین و مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین
  • وکالت در وصول مطالبات گروه خودروسازی سایپا
  • وکالت و انجام امور حقوقی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت بیمه آرمان
  • وکالت و انجام امور حقوقی هلدینگ توسعه اقتصادی بصیر و شرکت‌های تابعه آن
  • وکالت و انجام امور حقوقی موقوفات حوزه علمیه مدرسه مروی
  • وکالت و انجام امور حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت
  • وکالت و انجام امور حقوقی شرکت مهندسی سازه کار آزما(سکا)
  • وکالت و انجام امور حقوقی شرکت گروه صنایع ساختمانی آکام